TERVETULOA Yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen 7.11. klo 19

4.10.2018

Tervetuloa PSK:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 7.11.2018 klo 19. Paikka: ShowHau Center, Tammisto, Vantaa (Nilsaksen tie 2).

 

 

SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT

1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä vähintään kaksi ääntenlaskijaa
3) hyväksytään kokouksen esityslista
4) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
5) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
6) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja 7) asetetaan toimikunnat ja valitaan niiden puheenjohtajat
8) valitaan edustajat kenneljärjestöihin
9) käsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat taikka kokouksen yksimielisesti esityslistalle hyväksymät asiat
10) käsitellään jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään kuusikymmentä vuorokautta ennen kokousta
11) muista kuin edellä mainituista asioista voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä

 

Kokousmateriaali julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla ennen kokousta.

 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

 

Lämpimästi tervetuloa vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan!

Hallitus