KOKOUSKUTSU: Sääntömääräinen vuosikokous 1.2.2023 klo 18

3.1.2023

Lämpimästi tervetuloa Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n sääntömääräiseen vuosikokokoukseen keskiviikkona 1.2.2023 klo 18 Sellon kirjaston Akseli-saliin (os. Kauppakeskus Sello, Leppävaarankatu 9, 02070 Espoo).


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa, ja kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla ja/tai Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n lehdessä viimeistään 14 vrk ennen kokousta.

Esitys:

 • Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen www-sivuilla 3.1.2023.

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

Yhdistyksen sääntöjen 7.1§:n mukaan, kokouksissa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainitut asia

Esitys:

 • Kokouksen työjärjestys on julkaistu kokouskutsun yhteydessä 3.1.2023 yhdistyksen www-sivuilla.

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle
 
Esitys:

 • Vuosikokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio perustuvat yhdistyksen hallinnolliseen toimintaan. Vuosikokouksessa valittava uusi hallitus sekä puheenjohtaja rakentavat tarkemman toimintasuunnitelman resurssiensa pohjalta toimintavuodelle 2023.

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja

 • Yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Hanna-Liisa Hartikainen ei ole enää käytettävissä puheenjohtajatehtäviin toimikaudelle 2023.

9. vahvistetaan hallituksen muiden jäsenten määrä

 • Yhdistyksen sääntöjen 4§:n mukaan, yhdistyksen hallituksen jäseniä ovat vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä neljä-kuusi (4-6) kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä.

10. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

 • Hallituskaudelle 2023-2024 on tarjolla 1-3 hallituspaikkaa erovuoroisten tilalle.
 • Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n hallituksesta erovuorossa ovat:
  • Hanna-Liisa Hartikainen
  • Kiia Kosola
  • Katja Kuusela
  • Laura Lindgren

11. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

12. käsitellään hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat ja aloitteet
 
Esitys: Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n purkaminen

 • Mikäli vuosikokouksella ei ole esittää yhdistykselle uutta puheenjohtajaa ja riittävää määrää hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle, esittää yhdistyksen toimivaltaa pitävä hallitus yhdistyksen purkamistoimenpiteiden aloittamista yhdistyksen sääntöjen 9§:n mukaan.
 • Yhdistyksen sääntöjen 9§:n mukaan, yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava 3/4 annetuista äänistä.

13. käsitellään jäsenten esittämät asiat ja aloitteet, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä 

Esitys: ei jäsenten esittämiä asioita tai aloitteita
 
14. kokouksen päättäminen


Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen!

PSK ry:n halllitus


Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n vuosikokous 2021 hyväksyi yhdistyksen sääntömuutoksen, jonka mukaan yhdistyksellä on vain yksi sääntömääräinen kokous vuodessa. Vuosikokouksessa käsitelläänkin sekä edellistä toimintavuotta koskevat asiat, kuten toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä käynnistynyttä vuotta koskevat asiat, kuten toimintasuunnitelma ja budjetti. Lisäksi vuosikokouksessa tehdään yhdistyksen sääntöjen mukaiset henkilövalinnat.