Kokouskutsu: Sääntömääräinen vuosikokous 1.3. klo 18

9.1.2022

Tervetuloa Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n vuosikokoukseen tiistaina 1.3. klo 18 Sellon kirjaston Elina-tilaan!
os. Kauppakeskus Sello, Leppävaarankatu 9, 02070 Espoo


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle kalenterivuodelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. vahvistetaan hallituksen muiden jäsenten määrä
10. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
11. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12. käsitellään hallituksen vuosikokoukselle esittämät asiat ja aloitteet
13. käsitellään jäsenten esittämät asiat ja aloitteet, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä
14. kokouksen päättäminen


Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n vuosikokous 2021 hyväksyi yhdistyksen sääntömuutoksen, jonka mukaan yhdistyksellä on vain yksi sääntömääräinen kokous vuodessa. Vuosikokouksessa käsitelläänkin sekä edellistä toimintavuotta koskevat asiat, kuten toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä käynnistynyttä vuotta koskevat asiat, kuten toimintasuunnitelma ja budjetti. Lisäksi vuosikokouksessa tehdään yhdistyksen sääntöjen mukaiset henkilövalinnat.


Tervetuloa mukaan kokoukseen!

PSK:n hallitus