KOKOUSKUTSU: Ylimääräinen kokous 29.11.2022

10.11.2022

Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry:n hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen. Ylimääräinen kokous pidetään tiistaina 29.11.2022 klo 18 Nuoriso- ja Kansalaistoiminnan talo Haagan Lämpiössä (tila: Tähtihuone 1 & 2), os. Näyttelijäntie 14, 00400 Helsinki.


ESITYSLISTA:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  • Yhdistyksen sääntöjen 7§:n mukaan yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa, ja kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla ja/tai Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n lehdessä viimeistään 14 vrk ennen kokousta.

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

  • Yhdistyksen sääntöjen 7.1§:n mukaan, kokouksissa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainitut asiat.

5. PSK ry:n hallituksen esitys yhdistyksen purkamisesta

  • Yhdistyksen sääntöjen 9§:n mukaan, yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava ¾ annetuista äänistä.

6. kokouksen päättäminen


Tervetuloa yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen!

PSK ry:n halllitus


Kokouskutsu on julkaistu 10.11.2022